YİYECEK, İÇECEK VE KONAKLAMA HİZMETLER

 
Yiyecek, İçecek ve Konaklama (Turizm) Bölümü; Uluslararası rekabetin arttığı, ekonominin geliştiği, teknolojik gelişmelerin hızlandığı çağımızda, ülkemiz turizm sektörüne, ekonomik ve sosyal katkıda bulunacak, günümüzün gerektirdiği bilgi, beceri ve bilinç düzeyine sahip üst ve ara kademe, nitelikli insan gücü yetiştirmeyi kendisine misyon edinmiştir.
 

TURİZM EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

Turizm sektörünün insana hizmet özelliği göstermesi nedeniyle, turizm sektöründe genel anlamda eğitilmiş nitelikli personel ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Modern turizm anlayışının gerektirdiği hizmet kalitesinin sağlanması ve turiste hizmet edenler arasındaki ilişkilerin sağlıklı ve kaliteli olarak gerçekleştirilmesi zorunluluğu, büyük ölçüde sektörde çalışan elemanın meslekî eğitim düzeylerinin yüksek olmasına bağlıdır. Ülkemize gelen turiste hizmet edenler arasındaki ilişkilerin sağlıklı ve kaliteli olarak gerçekleştirilmesi büyük ölçüde sektörde istihdam edilen iş gücünün mesleki eğitim düzeylerinin yüksek olmasına bağlıdır.
 

EĞİTİM OLANAKLARIMIZ

9. Sınıfı tamamlayan öğrencilerimiz, 10. sınıftan itibaren “Ön Büro ve Kat Hizmetleri, Servis ve Mutfak Sanatları” bölümlerinden birini seçme imkanına sahip olacaklardır. Ayrıca 12. Sınıfa gelen öğrencilerimiz İşletmelerde Beceri Eğitimleri (İBE) dersi altında yıl boyu turizm işletmelerinde ücretli staj hakkına sahip olacaklardır.
 

BÖLÜMLERİMİZ

 
 
  • Mutfak ve Servis Bölümü

 

Mutfak Sanatları Bölümü: Bu bölüm turizm tesislerine, otellere, turizmdeki servis hizmeti sunan işletmelere ihtiyaç duyulan aşçı adaylarını yetiştiren bölümdür. Mutfak Sanatları (Gastronomi), yenilebilir tüm yiyecek maddelerinin hijyene uygun bir şekilde damak ve göz zevkini gözeterek sofraya ve yenmeye hazır hale getirilmesine kadar olan süreç ile ilgilenir. Gastronomi bölümündeki amaç dünya kültüründeki yiyecek ve içeceklere dair birçok konuda öğrencileri yetiştirebilmek ve bu kültürün devamının sağlanmasıdır.

Servis Bölümü: Bu bölümde amaç öğrenciye tüm usullerde servis yapma ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Servis, konuklara yiyecek ve içeceklerin servis personeli tarafından, uygun takımlarla ve belirli bir servis metodunun kurallarına göre sunma sanatıdır. Servis ne kadar kaliteli ve iyi olursa konukların memnuniyeti, buna bağlı olarak işletmenin kâr oranı yüksek olur.

Bölümümüz misyonu gerek İskele ilçesine, gerekse ülkemiz geneline nitelikli ara eleman yetiştirmektir.