REHBERLİK SERVİSİ

 
 

Bölümümüz, gelişimsel ve önleyici rehberlik anlayışını benimser ve uygular. Bu anlayış çerçevesinde, öğrencilerin ihtiyaçları ve gelişimsel özellikleri dikkate alınarak yıllık çalışma planları düzenlenir. Öğrencilerin temel yaşam becerileri kazanmaları için bilgilendirici ve eğitsel çalışmalar yürütülür.

Yaptığımız tanıtım faaliyetleri ile birlikte İskele Ticaret Lisesi Ailesi'nin büyümesine katkı sağlamayı amaçlamaklayız. Yaptığımız etkinliklerle öğrencilerimizin lise eğitiminden sonraki hayatlarında sahip olacağı imkanları onlara tanıtmak, karşılaşabilecekleri güçlüklerle nasıl mücadele edebilecekleri konusunda kılavuz olma çabasındayız.

Programımız öğrencinin:

  • Kendini tanıması ve ifade etmesi

  • Duygularını tanımlaması

  • Davranışlarıyla duygu ve düşünceleri arasında bağlantı kurması

  • Öz disiplin geliştirmesi

  • Etkin çalışma alışkanlıkları kazanması

  • Hedef belirlemesi ve hedeflerini gerçekleştirmesi

  • Seçimlerinin sonuçlarını değerlendirmesi etrafında şekillendirilir.