OKUL KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER

 
 • Kayıt bildiriği

 • Doğum belgesi

 • 5 adet vesikalık fotoğraf

 • Ortaokul diploması

 • İkametgah belgesi

 • Kimlik kartı fotokopisi

 • Yabancı uyruklular için;
  - Okuduğu okuldaki karnesi ve not dökümü (Türkçe olmalı)
  - Öğrenci velisinin çalışma izni